AUGUST 2017

HOVEDKORPS:
Oppstart etter ferien onsdag 23.august.


DRILL:
Oppstart onsdag 23.august. 

ASPIRANTER:
Det vil bli sendt ut sms med tidspunkt for felles aspirantøving. Ellers øver aspirantene som vanlig med sine instruktører.