AUGUST 2018

HOVEDKORPS:
Oppstart etter ferien onsdag 22.august.


DRILL:
Oppstart onsdag 22.august. 

ASPIRANTER:
Det vil bli sendt ut sms med tidspunkt for aspirantøving.