FEBRUAR 2019

27.februar: Årsmøte

Årsmøteinnkalling til Sama skolekorps onsdag 27.februar 2019 kl.18.30 på Bergseng skole

Saksliste til årsmøte 2019

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Saker fra styret
4. Innkomne forslag
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Valg         

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer over 12 år har stemmerett.        
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 20.februar 2019.
Endelig saksliste med innsendte forslag og styrets innstilling til disse vil bli utdelt på årsmøte.
         
Alle som foreslås til styreverv, er blitt forespurt på forhånd.          
Vi ønsker med dette velkommen, og håper på stor deltakelse.
 

Vennlig hilsen Styret.