MARS 2018

Onsdag 7.mars: Årsmøte 2018

Årsmøteinnkalling til Sama skolekorps
 onsdag 7.mars 2018 kl.18.30 på Bergseng skole  

Saksliste til årsmøte 2018  

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Saker fra styret
4. Innkomne forslag
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Valg         

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer over 12 år har stemmerett.        
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 21.februar 2018.
Endelig saksliste med innsendte forslag og styrets innstilling til disse vil bli utdelt på årsmøte.
         
Alle som foreslås til styreverv, er blitt forespurt på forhånd.          
Vi ønsker med dette velkommen, og håper på stor deltakelse.
 

Vennlig hilsen Styret.24.-25.mars: Øvingsseminar på Bergseng skole før konserten i kulturhuset

Lørdag 23.mars:

Spilleklare kl 10:00
Gruppeøvelser fram til kl 13:00
Drill øver i gymsalen fram til kl 13:00
Lunch kl 13:00-14:00
Fellesøvelse drill, hovedkorps kl 14:00-16:30

Søndag 25.mars:

Spilleklare kl 10:00
Gruppeøvelser fram til kl 13:00
Drill øver i gymsalen fram til kl 13:00
Lunch kl 13:00-14:00
Fellesøvelse drill, hovedkorps kl 14:00-16:00

Aspiranter øver lørdag kl 12:00-14:30.
Fellesøvelse med hovedkorps og drill kl 14:00-14:30 begge dagene.

Vi kjøper inn lunch og frukt. Ta med drikkeflaske til vann.