MARS 2017

Mandag 6.mars: Årsmøte 2017

Årsmøteinnkalling til Sama skolekorps
 mandag 6.mars 2017 kl.18.30 på Bergseng skole  

Saksliste til årsmøte 2017  

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Saker fra styret
4. Innkomne forslag
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Valg         

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer over 12 år har stemmerett.        
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 20.februar 2017.
Endelig saksliste med innsendte forslag og styrets innstilling til disse vil bli utdelt på årsmøte.
         
Alle som foreslås til styreverv, er blitt forespurt på forhånd.          
Vi ønsker med dette velkommen, og håper på stor deltakelse.
 

Vennlig hilsen Styret.17.-19.mars: Øvingsseminar på Bergseng skole før konserten i kulturhuset

Fredag 17.mars:
Fellesøvelse hovedkorps kl 18:00-20:00

Lørdag 18.mars:
Drill øver kl 10:00-17:00
Gruppeøvelser messing/treblås/slagverk kl 10:00-13:00
Lunch hovedkorps og drill kl 13:00-13:30
Fellesøvelse hovedkorps kl 13:30-17:00

Søndag 19.mars:
Drill øver kl 11:00-12:30
Fellesøvelse aspiranter kl 11:00-12:30
Lunch aspiranter og drill kl 12:30-13:00
Hovedkorps møter kl 12:30
Gjennomkjøring hovedkorps og aspiranter kl 13:00-14:00
Aspiranter er ferdige kl 14:00
Hovedkorps og drill full gjennomkjøring kl 14:30-16:00