NOVEMBER 2018

24.-25.novenber: Øvingshelg

Lørdag:

kl 10:00-16:00 gruppeøvelser hovedkorps og drill
lunch kl 12:30-13:30
kl 16:00-18:00 fellesøvelse hovedkorps

Søndag:
Aspiranter
kl 10:00-11:00 fellesøvelse aspiranter
kl 11:00-12:00 pause aspiranter
kl 12:00-13:00 fellesøvelse aspiranter
kl 13:00-14:00 lunch
kl 14:00-14:45 fellesøvelse med hovedkorps og drillHovedkorps og drill

Hovedkorps og drill
kl 11:00-13:00 gruppeøvelser hovedkorps og drill
lunch kl 13:00-14:00
kl 14:00-16:00 fellesøvelse hovedkorps/drill